Cornflower Water Benefits Haut-Segala Blåklintsvatten

Scroll down for Cornflower Water’s benefits in English!

Medan ros, lavendel, neroli och trollhassel är alla kända för att vara något irriterande på huden*, har blåklint ett visst bevis att faktiskt ha hud-lugnande egenskaper utan några biverkningar. Men du bör alltid punkttesta först!

Blåklint (Centaurea cyanus) är en ganska välkänd blomma här i Sverige och runt över de europeiska ängarna. Dessvärre har Liberalerna (f.d. Folkpartiet) ersatt sin fina blåklint-logga till något betydligt tråkigare. Dess specifika namn, Cyanus, betyder bokstavligen “blå” på Latin. På senare år har blåklinten ansetts som ogräs och utsatts för användningen av bekämpningsmedel till den grad att blomma är inte längre en vanlig syn i de brittiska ängar och är nu en fridlys art.

DEN HÄR SIDAN ANVÄNDER SIG AV ANNONSLÄNKAR

Cornflower Water Benefits Haut-Segala Blåklintsvatten

Laboratoire du Haut-Ségala | Blåklintsvatten*

Jag vart intresserad av att testa blåklintsvatten då den ska vara speciellt lugnande och hjälpa fräscha upp trötta och irriterade ögon. Även & Other Stories har använt Blåklintsvatten i deras Chamrey micellar water! Det låter perfekt för alla som tillbringar långa dagar framför datorn! Det är också tänkt att förhindra hudirritation, och passar bra som ansiktsvatten och för borttagning av makeup (tillsammans olja).

Den aktiva ingrediensen i blåklint är antocyaniner, som har anti-inflammatoriska och antioxiderande egenskaper. Antocyaniner ansvarar för formandet av de olika färger i många frukter och grönsaker. Däremot är inte blåklintsvatten blått, iaf inte denna från Haut-Segala.

Nu är lukten inte lika vacker som de flesta blomvatten, den har en stark doft av vete som kan dröja ett tag på huden. Jag gillar definitivt min apelsinblomsvatten bättre, men denna känns mycket mer lugnande på huden. Även om lukten är inte särskilt trevlig, har den en vis kvalité för aromaterapi som ger lugn och minskar ångest.

Bäst används den som ett ansiktsvatten. Men min favorit är att blöta ner två japanska bomullsrondeller som jag klipper till och delar på, och lägger dem över eller under ögonen under några minuter efter en lång dag framför datorn – med en ansiktsmask på såklart!
Sprayen på denna är inte lika bra som jag skulle ha velat, och rekommenderar att hälla upp vattnet i en annan behållare med finare mist om du har en liggandes.

Trots påståenden om att blåklint inte ska vara irriterande, kan den ibland verka lämna min hud röd av okända anledningar. Men det är inget som stannar kvar länge, allt  eftersom jag fortsätter med resten av min hudvårdsrutin, så har rodnaden bleknat och mina ögon känns behagligt svalkade. Men kan vara något att notera på.

Haute-Segala erbjuder ett brett sortiment av blomvatten och basoljor. Om du vill utforska deras produkter så är LoveLula mitt tips som har störst utbud.Cornflower Water Benefits Haut-SegalaCornflower Water Benefits Haut-Segala


Fler Användningar för Blåklint:

  • Medicinsk Te för Matsmältning – bitterheten i blåklint gör det till en effektiv naturläkemedel vid behandling av matsmältningsproblem. Och det är lätt att göra te på blåklin!
    Ta en tesked kronblad av blåklint med en kopp kokande vatten, låt dra i tjugo minuter och sila. Drick ditt te ca 30 minuter innan dina måltider. Teet kommer också att bidra till att stärka immunförsvaret och lugna ångest. Samma vatten, fast svalare, kan användas som ansiktsvatten!
  • Terapeutisk Bad – Fyll upp ett badkar med varmt vatten och släng i en kopp kronblad i badet. Att bada i med blåklint kan hjälpa lindrar led- och muskelstelhet samt lugna irriterad hud. Eller testa ansiktsångning med blåklint som kan hjälpa mjuka upp huden och minska rodnad.
  • Måltidspynt – Som många andra ogräs-blommor, är Blåklint ätbar. Du kan strö dom i sallader eller torka dem för senare användning. Blåklint är rikt på mineralsalter och innehåller en bitter ingrediens som kallas pektin. Det är också rik på kalcium, kalium, vitamin C och folsyra.

Om Laboratoire du Haut-Ségala

Haut-Ségala är ett franskt märke med en passion för växter och deras olika kvaliteter. Varje produkt är handtillverkade i södra Frankrike, nära Aveyron, där de skapar ekologiska och högkvalitativa produkter. De har ett brett utbud av ekologiska kallpressade oljor och blomvatten.

Köpställen
LoveLula | Naturprodukter | GrönGåva | Eko Princess

Hitta Fler Återförsäljare i Sverige

*Rosenvatten olja har ingen forskning som backar upp alla påståenden om att den ska på något sätt vara bra för huden och dess doft ämnen kan irritera huden. Samma med Neroli-/Apelsinblommsvatten. Trollhasselvatten har ett högt tannininnehåll som kan bli sensibiliserande på huden vid upprepad användning. Samt alkohol tillsätts under destillationen processen för många växtextrakter.
*Detta inlägg är ett samarbete med NATCOS NORDICCornflower Water Benefits Haut-Segala Blåklintsvatten

While rose, lavender, neroli and witch hazel are all known to be somewhat sensitizing to the skin*, cornflower has some evidence to actually have skin-soothing properties, without any side-effects. But you should always patch test first!

Cornflower (Centaurea cyanus) is a deep blue wildflower that grows largely in the European meadows. Its name, Cyanus, literally means “blue” in latin. It has lately been considered as weed and been the victim of pesticide use to the point that this flower is no longer a common sight in the UK meadows and been listed as a priority species for action.

THIS SITE USES AFFILIATE LINKS

Laboratoire du Haut-Ségala | Cornflower Water*

I got interested in trying cornflower water as it’s supposed to be especially soothing and help refresh tired and irritated eyes. Even Klorane has incorporated it into their makeup remover as well as & Other Stories in their Chamrey micellar water! It sounds perfect for anyone who spends long days in front of a computer screen. It is also supposed to prevent any skin irritations and suits well as a toner and makeup remover.

The active ingredient in Cornflower is called Anthocyanins, which has anti-inflammatory and antioxidant properties. Anthocyanins are responsible for forming the wide variety of colors in many fruits and vegetables. However, not as expected, Cornflower water is not blue – at least not this one from Haut-Segala.

Now, the smell isn’t as lovely as most flower waters and has a strong wheaty scent that may linger on for a while. I definitely like my neroli water better, but this one feels much more soothing. Though the smell isn’t the most pleasant, it has some aromatherapy-qualities of calm and reducing anxiety.

I like to use it as a toner. But my favorite way of using it would be to soak two Japanese cotton pads and put them over or under my eyes for a few minutes after a long day in front of the computer – with a face mask on of course!
The spray cap on this one isn’t as fine as I would like, and would recommend pouring the water into another container if you have one laying around.

Despite the claims of Cornflower not being irritating, it can sometimes seem to leave my skin red for unknown reasons. However, it’s nothing that stays for long, as I move along with the rest of my skincare routine the redness fades and my eyes feel woken and brightened. But maybe something to note upon.

Haute-Segala offers a wide variety of floral waters and base oils. If you’d like to explore, LoveLula carries a majority of their products.Cornflower Water Benefits Haut-Segala Cornflower Water Benefits Haut-Segala


More Uses for Cornflower:

  • Medicinal Tea for Digestive Aid – The bitterness of cornflower makes it an effective natural remedy in treating digestive problems. And it’s easy to make your own tea!
    Take one teaspoon of cornflower petals with one cup of boiling water, let it steep for twenty minutes and strain. Drink your tea about 30 minutes before your meals. The tea will also help boost the immune system and calm anxiety. The same water can be used as a face toner!
  • Therapeutic Bath – Filling up a bathtub with warm water and soaking in Cornflower petals can help eases joint and muscle stiffness and soothe irritated skin. Also, try a Cornflower facial steam which can soften skin and reduce redness.
  • Meal Decorations – Like many weed flowers, Cornflower is edible. You can sprinkle its petals in salads or dry them up for later use. Cornflower is rich in mineral salts and contains a bitter ingredient known as pectin. It’s also rich in calcium, potassium, vitamin C and folic acid.

About the brand

Laboratoire du Haut-Ségala is a French brand with a passion for plants and their different qualities. Every product is hand-manufactured south of France, near Aveyron, creating organic and high-quality products. They have a wide variety of quality organic cold pressed oils and floral waters.

Where To Buy
LoveLula | Eco Beauty Shop

*Rosewater/oil has no research backing it up any claims of it being beneficial to the skin, and its fragrance can aggravate the skin. Same with Neroli/OrangeBlossom. Witch Hazel has a high tannin content which can become sensitizing to the skin with repeated use.
As well as alcohol is added during the distillation process of many plant extracts.
*In collaboration with NATCOS NORDIC

Sources

Cornflowers – Uses in Natural Beauty and Skincare
About Cornflower

▸ How Cornflower Eases Anxiety and Improves Immune Function