MOSSA Cosmetics Moisturising Antioxidant Day Cream and Skin perfector BB Tinting Moisturiser

 Scroll down for English!

Om MOSSA*

MOSSA är ett ECOCERT-certifierad hudvårdsserie från Lettland, och lillasyster till hudvårdsmärket MÁDARA. Produkternas innehåll är naturliga och inspirerade av de Nordiska bären som innehåller extra mycket vitaminer och antioxidanter som kan motverkar hudens för tidiga åldrande. MOSSA’s produkter är milda och passar alla hudtyper.
Deras serie är uppdelat i två kategorier: Youth Defiance (+20) och Age Excellence (+45).

MOSSA är dermatologiskt testad och inga ingredienser har testats på djur, notera att inte alla produkter är veganska.

DENNA SIDA ANVÄNDER SIG AV ANNONSLÄNKAR

MOSSA Cosmetics Micelar Water

MOSSA | Micellar Water 200ml

Det var ganska nyligen som jag börjat bekanta mig med två-stegs rengöring och användningen av micellar water. Jag har testat lite grann men funnit det svårt att hitta en naturlig produkt av micellar water för känslig hy, då många innehåller blomstervatten och eventuellt andra aromatiska ingredienser.

MOSSA’s micellar water faller in vid det typiska, men känns ändå förvånansvärt mild och mer återfuktande än dom andra jag testat. Den har en väldigt subtil doft som kan passa känslig hy. Basen är vatten och rosenvatten, och innehåller även hallonextrakt, mjölksyra och hyaluronsyra för återfuktning. Huden lämnas kvar fräsch utan någon konstig klibbighetskänsla.

Den är bra på att lösa upp smink och solskydd; för mer kraft och varsamhet kring ögonen brukar jag blanda några droppar jojobaolja, som fixar det mesta.
Jag brukar i vanliga fall köra en extra tvätt med rengöringgel om jag haft mycket på ansiktet, då jag tycker man absolut inte ska räkna med att en makeup-remover tar bort allt (samt spara på bomullsrondeller). Men de gånger jag skippat och gått direkt till återfuktning så har det känts bra i huden.

Med daglig bruk så har jag sett en minskning av smutsrelaterade finnar från kvarliggande smink och solskydd. Min önskan vore ändå att denna vore helt parfymfri, men jag finner den ändå så pass mild att min hy inte störs och den har snabbt blivit en ny favorit!MOSSA Cosmetics Cleansing Creme Mousse

MOSSA | Cleansing Creme Mousse 200ml

Förutom Micellar Water så erbjuder MOSSA även en ansiktsrengöring i behändig pumpflaska. Denna är en så kallad kräm-mousse med AHA-syror ifrån vita vinbär och mjölksyra för en lätt och mild exfoliering.
Den har en fruktig doft och känns mycket som en krämrengöring som småskummar. Huden lämnas ren men inte stram, däremot är jag osäker på hur den skulle upplevas av någon med torr hy.

Huruvida AHA-syrorna hinner att verka i en tvätt är upp till diskussion. Men jag gillar att kombinera denna med min FOREO Luna i 1-2 minuter, vilket gör att hyn lämnas helt underbart mjuk och len!
Produkten innehåller dessvärre alkohol, men inget jag faktiskt har känt av.

MOSSA Cosmetics Moisturising Antioxidant Day Cream and Skin perfector BB Tinting Moisturiser

MOSSA | Moisturising Antioxidant Day Cream 50ml

MOSSA har dag- och nattkrämer till nästan alla hudtyper, den som kan saknas är en specificerat just för fet hy. Denna med blåbärsextrakt som är till Normal/Blandhy kan lika väl kunna fungera då fet hy även behöver fukt och kan hjälpa balansera talg-produktionen.

Denna kräm har en mild doft, lämnar huden mjuk och återfuktad med en matt finish. Jag brukar normalt blanda in en droppe olja med mina dagkrämer, men med denna har detta inte behövts då den känts lagom återfuktande. Även om detta är en dagkräm så har jag delvis applicerat den som nattkräm också, vilket har funkat bra till min normala hy.

Jag har inte känt eller sett att denna kräm gett mig finnar av något slag, men detta kan såklart vara mycket individuellt. Kudos till att alla krämer kommer i en vakuumförpackad pumpflaska, så att innehållet och dess aktiva ingredienser håller längre!

MOSSA | Skin perfector BB Tinting Moisturiser 50ml

MOSSA’s BB kräm är lite mer som en Tinted Moisturiser. Den ger en väldigt tunn täckning som ändå lyckas jämna ut hudtonen. Arbetas lätt in i huden med bara fingrarna, och ger en matt känsla och finish men ger ändå huden en subtil lyster. För personer med fet hy räcker denna som dagkräm, medan för personer med torr hy kan nog finna denna lite för matt i känslan.

Denna kräm kommer endast i en neutral nyans “Soft Beige” som smälter in väldigt bra, men skulle säga att den passar bäst personer med en ljus till medium mörk hudton. Den har en mild doft, som jag igen känner att de kunde skippa helt just för den här produkten. Men, de är en utav de överraskande nog bättre naturliga Tinted Moisturizers jag testat!

Jag gillar att använda den de dagar jag vill inte använda foundation men ändå jämna ut hudtonen och tillföra luminositet, få huden att se helt enkelt bättre ut. Vilket denna produkt absolut gör! Bortsett från doften, så är det enda minuset avsaknaden av solskydd. Den innehåller Titaniumdioxid, så något skydd måste den ge, synd bara att man inte får veta värdet. Man kanske nu bör inte riktigt lägga all tillit på SPF ifrån smink, men det vore ett fint litet bonus.MOSSA Cosmetics Skin perfector BB Tinting Moisturiser Soft Beige SwatchMOSSA Peeling Mask

MOSSA | Peeling Mask

Denna peelingmask använder sig av milda AHA-syror ifrån mjölksyra, samt antioxidanter från svart fläderextrakt och ska kunna passa alla hudtyper. Den innehåller även Glucomannan, som finns rikligt av i färsk Aloe Vera som sägs accelerera sårläkning men används även som förtjockningsmedel.

Den ska pigga upp hudtonen, minimerar porer, förminskar hyperpigmentering och samt uppkomsten av fina linjer och rynkor på så lite som 5 minuter!

Produkten kläms ut som en gel och innehåller små reflekterande guldglitter som sitter kvar efter tvätt för att ge extra lyster. Masken kan sitta kvar upp till 15 minuter, smått svidande kan kännas på extremt känslig hy. Efter tvätt känns huden len och piggare!

*Detta inlägg är ett samarbete med NATCOS NORDIC

Köpställen
Jordklok | LYKO | LoveLula

Hitta Fler Återförsäljare i Sverige


MOSSA Cosmetics

About the Brand*

MOSSA is an ECOCERT-certified skincare range from Latvia and the little sister company to MÁDARA. The products are of natural origin and its content is inspired by the Nordic berries that contain extra vitamins and antioxidants which can counteract the skin’s premature aging. MOSSA’s products are gentle and suitable for all skin types. Their range is split up into two categories: Youth Defiance (+20) and Age Excellence (+45).
MOSSA is dermatologically tested and no ingredients have been tested on animals, note that not all products are vegan.

THIS SITE USES AFFILIATE LINKS

MOSSA | Micellar Water 200ml

It was quite recently that I started to familiarize myself with the two-step cleaning and the use of micellar waters. I’ve tested a few but found it difficult to find a natural product that would suit sensitive skin, because many natural micellar waters contain flower water and possibly other aromatic ingredients.

MOSSA’s micellar water is no exception to this rule but still feels surprisingly gentle and more moisturizing than the others I’ve tested. It has a very subtle scent that could even work on the most sensitive skin. The base is water and rose water, and also contains raspberry extract, lactic acid and hyaluronic acid for hydration. Skin is left fresh and without any uncomfortable sticky sensation.

It’s good at dissolving makeup and sunscreen, for more power and gentleness around the eyes, I usually mix a few drops of jojoba oil, which always seems to take care of the rest.
I usually normally run an extra wash with a gel cleanser if I had a lot on the face, as I think you certainly shouldn’t expect your makeup remover to remove everything (but also to save on some cotton pads). But the few times I skipped the extra wash and went straight to moisturize my skin felt good.

With daily use, I have seen a decrease of dirt-related blemishes from left-over makeup and sunscreen that didn’t properly wash off with just a foaming cleanser. My only wish would be that this would be completely fragrance-free, but I find it still to be mild to the point that my skin is not disturbed, and so this micellar water has quickly become a new favorite of mine!

MOSSA | Cleansing Creme Mousse 200ml

Besides the micellar water, MOSSA offers a facial cleanser in a handy pump-dispenser. This is a so-called cream-mousse with AHA’s  from white currants and lactic acid for a light and gentle exfoliation.
It has a fruity scent and feels much like a cream cleanser that gently foams. The skin is left clean but not tight, but I am not sure how it would be experienced by someone with dry skin.

Whether the AHA’s have time to work in a wash is up for discussion. But I like to combine this with my FOREO Luna for 1-2 minutes, which leaves the skin wonderfully soft and smooth!
This product does contain alcohol but isn’t something my skin has noticed upon.MOSSA Cosmetics Cleansing Mousse and Peeling Mask

MOSSA | Moisturising Antioxidant Day Cream 50ml

MOSSA has day and night creams for almost all skin types, what may be missing is a cream specifically for oily skin. But this cream with blueberry extract for Normal/Combination skin may as well serve well, as oily skin also needs moisture which can help balance sebum production.

This cream has a gentle fragrance, leaving skin soft and moisturized with a matte finish. I normally mix in a drop of oil in my day creams, but in this, it has not been necessary as it has felt quite moisturizing on its own. Although this is a day cream, I’ve also occasionally used it as a night cream, which has worked well for my normal skin.

I have not felt or seen that this cream has broken me out, but this is of course very individual. And big Kudos that all the creams come in a vacuum dispenser so that the content and its active ingredients last longer!

MOSSA | Skin Perfector BB Tinting Moisturiser 50ml

MOSSA’s BB cream is a bit more like a Tinted Moisturiser. It gives a very sheer coverage but that still manages to even out the skin tone. Worked easily into the skin with your fingers, and provides a matte feel and finish, but still gives the skin a subtle glow. For people with oily skin, this may be enough as a day cream, while for those with dry skin can probably find this a little too dull in feeling.

This cream comes only in one neutral shade “Soft Beige” but that blend in very well. I would say that it’s suitable for most people with a light to medium dark skin tone. It has a mild scent, which again, I think that they could skip entirely for this product. However, this is one of the surprisingly better natural Tinted Moisturizers I’ve tested!

I like to use it on the days I don’t want to use foundation but still even out skin tone and add luminosity – make the skin look simply better. Which this product absolutely does! Apart from the fragrance, its only downfall may be the absence of sun protection. It does contain titanium dioxide, so it does give some protection, however it doesn’t say how much. One shouldn’t probably rely on SPF from makeup, but it would’ve been a nice little bonus.MOSSA | Peeling Mask

This exfoliating mask uses mild AHA’s in the form of lactic acid, and antioxidants from black elderberry extract and should be able to suit all skin types. It also contains glucomannan, which is abundant in fresh aloe vera which is said to accelerate wound healing but is also used as a thickener.

It will brighten up the skin tone, minimizes pores, reduces hyperpigmentation and as well as the appearance of fine lines and wrinkles in as little as 5 minutes!

The product is squeezed out as a gel and contains small reflective glitter that remains after washing to give added luster. The mask can be on up to 15 minutes, small stinging may be felt on the extremely sensitive skin. After washing the skin feels smoother and brighter!

* In collaboration with NATCOS NORDIC

Where To Buy
LoveLula | MyPure | See List