Life Body Soul Body Products

Via Smartson har jag fått testa lite produker från butiken Lifes nya sortiment Body & Soul. De har nyligen lanserat ett antal kroppsvårdsprodukter med minst 97% naturligt innehåll, varav nästan hälften av de växtbaserade ingredienserna är även ekologiska.
Vad jag gillar med sortimentet är att det är prisvärda och och bra för miljön, speciellt kroppsvård används ju upp väldigt fort och oftast rinner mycket ner i vasken. Body & Soul består av kroppsoljor, doftljus, aluminfria deodoranter, kroppskrämer och tvätt, samt läppvård utan bivax. Parfymen i produkterna baseras på eteriska oljor, men finns även en serie som heter “Sensitive” som är doftfri men som då passar de med väldigt torr hud. Lite tråkigt att produkter för känslig hy alltid verkar vara synonym till torr hy. Men dofterna i sig är ganska milda.

SCROLL FOR ENGLISH!

Life Body and Soul Body Lotion Wash

Produkterna

  • Shower Gel – Denna luktar fräscht av Citrus, men finns även i andra dofter. Jag tycker den leverar bra, huden känns inte torr efteråt och den skummar bra.
  • Foot Cream – Fotkrämen misstog jag för handkräm till en början, den kändes liksom inte alls sådär fet att den funkade utmärkt till händerna. I all fall, nu på vintern. Krämen har doften Aqua Marine, som jag gillar bättre än doften Citrus som är på de andra produkterna. Just att doften är inte sådär mintig som en fotkräm brukar lukta, gör igen att den funkar som en duo kräm för både händer och fötter. Kort sagt levererar den, fötter och händer känns mjuka och återfuktade, sjunker in bra utan att kännas klibbig.
  • Body Lotion – Återfuktar bra, men kan kanske vara lite otillräcklig nu under vintern. Det enda jag ogillar är att den innehåller kokosolja. Även om en väldigt liten del, så är det inget jag kan smörja rygg, axlar och decoltaget med då det utlöser finnar för mig.
  • Body Scrub – Förmodligen produkten jag gillar minst av all. Inte för att den är dålig, den lämnar huden mjuk och len, samt återfuktat. Men jag har använt bättre. Denna skrubb är mer som en kräm med bitar i; bitarna är av krossade olivkärnor. Jag är ju lite anti till denna typ av exfoliering. Förvisso tål huden på kroppen det bättre än i ansiktet. Men jag skulle ha gillat om det var lite mer av granulerna, kanske använt sig av socker eller jojobapärlor istället, då dessa känns lite riviga.Life Body Soul Body Scrub Life Body Soul Foot Cream

Förpackning & Design

Förpackningar är i plast som kan återvinnas. Designen och typografin är snygg och ser bra ut på badrummshyllan.
Varken pumpen eller locken har känntspå något sätt odugliga. Men jag misstänker att det sista av body lotion kommer att bli svår att få ut. 

Sammanfattning

Upplevelsen av att testa dessa prdukter har varit positiv och jag kommer definitivt att kolla in resten av sortimentet! De aluminiumfria deodoranterna låter intressanta, använder sig av Triethyl Citrate, vilket känns lite som ett udda val? Sen har jag ögonen på Glowing Copper Oil som jag tänker satsa på nu till vår och sommar.
Jag gillar även helhetsintrycket av produkternas design, de känns väldigt sammanhängande trots de olika texterna. Sen gör produkterna det dom utlovar.

 

Har ni kollat in Lifes nya sortiment? 


ENGLISH

Via a Swedish site called Smartson, I’ve had the opportunity to test out some of the new body products from the Swedish wellness store Life these past few weeks.They have recently launched a number of body care products with at least 97% natural content, of which almost half of the plant-based ingredients are also organic.
What I like about the range is that it is affordable and good for the environment, especially body care is used up very quickly and usually runs down the drain. Body & Soul consists of body oils, scented candles, aluminum-free deodorants, body lotions and washes, as well as lip care without beeswax. The perfume of the products is based on essential oils, but there is also a series called “Sensitive”, which is odorless but targeted towards very dry skin. A little sad that products for sensitive skin always seem to be synonymous with dry skin. But the scents themselves are quite mild.

Products

  • Shower Gel – This smells fresh of the scent Citrus.  I think it’s alright, the skin does not feel dry afterward and it foams up well.
  • Foot Cream – The foot cream I initially used as a hand cream, it doesn’t feel as greasy as traditional foot creams so it worked well for the hands. At least, now during winter. The cream has the scent Aqua Marine, which I like better than Citrus that is in the other products. Because it doesn’t have that traditional mint-scent that most foot creams have makes it again a dual purpose cream for both hands and feet. Overall, the feet and hands feeling soft and moisturized, sinking in well without feeling sticky.
  • Body Lotion – Moisturizes well, but maybe a little insufficient now in winter. All I dislike is that it contains coconut oil. Although a very small part, it’s nothing I can use on my back, shoulders, and decolletage, as it triggers breakouts for me.
  • Body Scrub – Probably my least favorite product. Not that it is bad or anything, it leaves the skin soft and smooth, as well as moisturized. But I’ve had better. This scrub is more like a cream with bits in; The pieces are made of crushed olive kernels. I’m a little anti to this kind of exfoliation. Certainly, the skin on the body tolerates it better than the face. But I would have liked if there were a little more of the granules, maybe using sugar or jojoba pearls instead, as the kernels feel a bit scratchy.Packaging & Design

Packaging is made of plastic that can be recycled. The design and typography are stylish and look good on the bathroom shelf.
Neither the pump nor the lid has been felt in any way unfair. But I suspect that the last of the body lotion will be difficult to get out.

Conclusion

My experience of the performance of these products has been positive and I will definitely check out the rest of the range! The aluminum-free deodorants sounds interesting, using Triethyl Citrate, which feels a bit like an odd choice? Then I have eyes on the Glowing Copper Oil which I think will be used a lot this spring and summer.
I also like the overall impression of the product’s design, they feel very coherent despite the different texts. And the products deliver on their promise.