Khadi Face & Body Oil Viola

Om KHADI

Khadi erbjuder modern naturkosmetik med Ayurvediskt inslag och är tillverkade i samarbete med indiska Ayurveda-läkare och utövare. I deras produktlinjer ingår: schampon, håroljor, växtbaserade hårfärger, kropp- och ansiktsoljor, vårdande masker för ansiktet och kroppen, samt rosenvatten. Produktserierna innehåller traditionella indiska örtmediciner som odlas på certifierade ekologiska farmer i Indien eller som har skördats från vildodlingar i naturen.

Scroll down for English!

Khadi Face & Body Oil Viola

Khadi Naturprodukter | Kropps- och Ansiktsolja ‘Viola’*

Khadi har ett ganska stort sortiment av naturliga kropps-, hår- och ansiktsoljor med olika fokus, så som: hudbristningar, celluliter, anti-age, m.m. Jag har fått testa “efter duschen”-oljan för kropp och ansikte för normal hy “Viola”. Den ska verka kylande (bra för Pitta-typer) och återfuktande, samt vara bra för att reducera finnar och förbättra hudtonen.

Oljan Viola innehåller 5 Ayurvediska ingredienser:

  • Neelapusha & Shatavari – Båda har en lugnande och kylande effekt på huden och hjälper den vara fuktig.
  • Anantmool – rensar hetta och inflammation från huden och håller känslig hy sval och hjälper mot utslag.
  • Yashtimadhu – Håller huden återfuktad mot torrhet och förbättrar hudfärgen.
  • White Sandalwood – svalkande och hjälper läka sår.Min erfarenhet

Fastän denna kan även användas i ansiktet så har jag hållit mig till att endast använda denna på kroppen – då jag ogärna vill använda starka parfymämnen i ansiktet. Så jag smörjer denna enbart på kroppen, som inte är lika känslig, efter dusch.
Fastän den heter “Viola” så är doften snarare kryddig, söt och väldigt sensuell; mest märkbar not är Ylang Ylang och Vanilj. Den luktar sådär perfekt för partner-massage och känns väldigt lyxig att smörja sig in i. Det står att den rekommenderas att användas som massageolja, men jag kan tycka att den sjunker in lite för snabbt för detta ändamål.

Jag har inte torr hud, men skulle ändå önska att den var mer fet så man verkligen kunde utöva en typisk Ayurvedisk självmassage – då mycket olja går åt till insmörjning. För att spara lite på oljan, så blandar jag ett tryck med min vanliga parfymfria bodylotion, vilket ger ett väldigt återfuktande resultat, samt att man får behålla den sensuella aromen som sätter pricken över i:et i ordet “lyxigt”.

Det finns en del oljor att välja bland! Och jag kan tänka mig att de specifika oljorna för just kroppen kan vara en aning fetare och lättare att använda till massage. Medan dom för både ansikte och kropp är gjorda att sjunka in väldigt fort! Fastän jag klagar på att den är svår att använda för självmassage så är denna dock fortfarande en fempoängare av mig. Då oftast så vill man ju ändå ha en kroppsolja som sjunker in fort och som doftar sådär sensuellt som om du gjorde dig ordning inför en dejt!

*Detta inlägg är ett samarbete med NATCOS NORDIC

Köpställen
Jordklok | Softskin | Grön Gåva

Hitta Fler Återförsäljare i Sverige


Utövar du ayurvedisk självmassage?
Berätta gärna om din favoritolja i kommentarerna nedan!


Khadi Face & Body Oil Viola

About The Brand

KHADI offers modern natural cosmetics with ayurvedic elements and are made in collaboration with Indian Ayurvedic physicians and practitioners. Their product lines include: shampoos, herbal hair colors, hair- body- and facial oils, nourishing masks for the face and body, and rose water. The series includes traditional Indian herbal medicines grown on certified organic farms in India or harvested from the wild plantations in the countryside.


Khadi Face & Body Oil*

Khadi has a fairly large range of natural body, hair and facial oils with different focuses, such as: stretch marks, cellulite, anti-aging, etc. I have tested the “after shower”-body-and-face oil for normal skin “Viola”. It’s supposed to be cooling (good for Pitta types) and moisturizing, and be good for removing blemishes & improving skin tone.

The oil Viola contains five Ayurvedic ingredients:

  • Neelapusha & Shatavari – Both have soothing and cooling effects on the skin and helps it, which lubricate, soothe and soften the skin.
  • Anantmool – clears heat and inflammation from the skin and keeps sensitive skin cool and help prevent rashes.
  • Yashtimadhu – Keeps skin moisturized against dryness and improves skin color.
  • White Sandalwood – Cooling and helps heal wounds.My Experience

Though this could be used as a face oil, I have not been bold enough to try as I’m a bit concerned using strong fragrances on the face. So I’ve only applied it on the body, which is not as sensitive, after a shower. Though it’s called “Viola” the aroma is rather spicy, sweet and very sensual; Most noticeable notes are Ylang Ylang and Vanilla. It smells like that perfect partner massage and feels very luxurious to smear over one’s body. It says that it is recommended to be used as massage oil, but I think it sinks in a little too quickly for that.

I don’t have dry skin, but would still like it to be more viscous so you really could exert a typical Ayurvedic self-massage – as much oil goes into application. To save a little on the oil, I mix a pump with my usual fragrance-free body lotion, which gives a very moisturizing result. It also keeps you to enjoy the sensual aroma that puts the ‘lux’ in “luxury”.

There are a couple of oils to choose from! And I can imagine that the specific oils just for the body can be a bit more viscous and easier to use for self-massage. While the ones for both face and body are made to sink in very quickly without leaving any residues. And though I complain a little bit that it’s not the best massage oil, it’s still a five-star for me. Because after all, usually you want your body oil to sink in as quickly as possible without leaving any residue, and that smells like your getting ready for a date!

* In collaboration with NATCOS NORDIC

Where To Buy
Ecco Verde (Global) | Pravera (UK)


Do you practice self massage?
Share your favorite oil to use in the comments below!