Loelle Face Oil De Luxe Barbary Fig Seed Oil Argan Oil

Scroll down for English!

Loelle | FACE OIL DE LUXE 30ml*

En olja som varit en stor snackis på senaste tiden tack vare lyxmärken som La Bella Figura, är kaktusfikonoljan, även kallad “Barbary Fig Seed Oil” och “Prickly Pear Seed Oil”. Frukten hittas ibland på Lidl om man vill smaka, och är en söt men ganska svåräten frukt, inte nog med de små kaktusnålarna, men för att det är mer frön i den än ätbar frukt; fröna är stora och stenhårda. Trotts att en frukt bär på många frön så krävs 1 ton frukt för att få ut 1 kg olja, och därav de höga priset.

Det har varit ganska så svårt att få tag på ren kaktusfikonolja här hemma i Sverige utan att behöva betala höga fraktavgifter (+tull). Men nu har äntligen Loelle tagit hem och introducerat oljan till den svenska marknaden! Loelle kom tidigare i år ut med tre ekologiska produkter i temat: ren kaktusfikonolja, ansiktsolja med arganolja, och en hårolja. Samt att alla kommer i en lyxig guldflaska, för att matcha guldet inuti! + En fin bonus är också att genom att handla Loelles produkter så stödjer du arbete för kvinnor i Marocko!

Loelle Face Oil De Luxe Barbary Fig Seed Oil Argan Oil

Ansiktsoljan

Den jag testat är ansiktsoljan som kombinerar Marockos flytande guld (arganolja) med kaktusfikonolja. Exakt hur mycket kaktusolja finns blandat i är okänt, men det kan vara allt mellan 10-50% gissar jag.

Oljan sjunker in en aning snabbare än vanlig ren arganolja, och är något mer “vattnigare” i konsistensen. Den har en distinktiv doft, men ingenting som hänger kvar efter applicering. Arganoljan har en liten tendens att både sjunka in men också ligga kvar på ytan, men på grund av kaktusoljans småmolekylära struktur, så hjälper den till att minimera effekten av detta.

Kaktusfikonoljan har ett högre linolsyrevärde än t ex arganoljan, och kan därför passa ännu bättre de med fet och/eller problematisk hy; då linolsyra har bevisats vara fattigare i fet och akneisk hy och därav kan själva tillskottet balansera talgproduktionen. Själva komedogenvärdet är 0, och borde inte täppa till några porer och passa känslig hy – men reaktioner till olika ingredienser är fortfarande individuella. Man bör påminnas att oljors sammansättningar är mer än bara deras olein- och linolsyrevärde, men kan användas som vägledning.Högt Innehåll av Vitamin E (men inte mer än arganolja)

Ändå så marknadsförs kaktusoljan främst till mognare och solskadad hy, då den sägs hjälpa med pigmentfläckar och rynkor. Exakt vad i oljan ska hjälpa mot pigmetfläckar är lite oklart då den varken innehåller stora mängder vitamin A eller C som vanligtvis används för dessa ändamål? Annat kan sägas om själv frukten och dennes skal.
Oljan är ryktad att ha mer vitamin E än arganoljan, eller åtminstone ha en hög grad av antioxidanten, vilken kan hjälpa med diverse hudproblem och möjligtvis göra oljan mer hållbar.

Jag säger “ryktad” dock, då de studier jag kunnat få fram säger att arganolja innehåller ca <600mg/kg eller mer, medan den senaste studien från 2014 säger att kaktusfikonoljan har enbart ca <400mg/kg (avrundat neråt). Vart andra bloggare fått sin fakta är osäkert. Jag har varken sett Loelle eller La Bella Figura verkar skryta med ett sådant påstående på individuella produkters hemsidor, mer än att oljan är rik på vitamin E, vilket är ju då sant. Men att den skulle ha så mycket som 1000mg/kg eller mer än Arganoljan finns inga bevis på.

“In contrast, the oil extracted from the fruit’s seeds has a low content in vitamin E: 0.403 g/kg, mostly γ-tocopherol (0.330 g/kg). Such an amount is very low compared to argan oil content (7.6 to 8.6 g/kg)” – Molecules 19(9): 14879-14901. doi:10.3390/molecules190914879

Jag har dock inte kunnat hitta en annan studie som stödjer de andra påståenden, mer än blogginlägg utan hänvisningar. Jag tar gärna emot studier som visar annat!
Vad jag däremot kan tänka mig hänt är att man råkat titta på fruktoljan eller den eteriska oljan från fruktköttet, speciellt skalet, innehåller upp till 17.6 g/kg av alpha-tokoferol, medan den eteriska oljan från fruktköttet är rik på delta-tokoferol med 4.220 g/kg. Men de flesta ansiktsoljor heter faktiskt fröolja, och då stämmer inte påståendet om mer vitamin E än arganolja. Studien innehåller all denna information, sök på 3.3 Vitamins.

Men man kan i alla fall konstatera att båda (frö)oljorna är rik på E vitamin, speciellt gamma-Tocopherol som är hemskt bra för att balansera hormoner när taget invertes, och som också har anti-inflammatoriska egenskaper.

Loelle Face Oil De Luxe Barbary Fig Seed Oil Argan Oil

Min Erfarenhet

För några år sen fick jag tag på en billig flaska ren kaktusfikonolja som jag testade i en kort period. Jag var främst intresserad av de omtalade egenskaper av att oljan skulle vara bra för akne. Och med den grad som denna olja hyllats, så vart jag smått besviken, men la mest skulden på priset. Den kändes som vilken annan olja som helst. Nu är innehållet i denna flaska inte ren kaktusolja, så att basen är arganolja kan ha och göra med att den effekt jag känt varit väldigt lika till den jag har med arganolja.

Ni som följt mig vet att jag gillar Arganolja, men samtidigt har vi ett litet hat- och kärleksförhållande när det kommer till applicering på själva ansiktet. Under vintrarna kan det gå bra, men majoriteten av användningen går till ögonpartiet och håret. Fastän arganoljan påstås att inte täppa till några porer så känns den oftast bäst på hud som inte har några porer.

Min man, som har torrare hy än mig, gillar den en aning bättre. Och enligt honom så tycks hans hud varit mindre fnasig under vintern. Och som sagt tycker jag att detta är en fantastisk vinterolja! Jag har mestadels använt den blandat med min nattkräm. Inte så att den är för tung för dagtid då den sjunker in relativt snabbt, utan mer så att den lämnar huden… Lite svårt att förklara… Min hy har bara varit mer bekväm med att använda den under nattetid helt enkelt, och jag ifrågasätter den inte. Men ju mer och mer sommaren och värmen vi kommit, så har ansiktsoljan känt mindre okej på huden och jag vänt mig till mina lättare favoriter, som jojoba- och nyponfröolja, men även squalane. Förpackningen

Ansiktsoljan kommer i en skitsnygg flaksa med pump-pipette. Denna kommer definitivt att återanvändas! Mina enda minus är att pipetten känns lite vinglig och når inte hela vägen ner i flaskan, utan stannar typ vid hälften. Men resten av oljan används enkelt upp genom att vända (öppen flaska) upp och ner och ta med fingret istället.

Sammanfattning

Om du känner att ren kaktusfikonolja är en aning för dyr och har god erfarenhet av arganolja, så rekommenderar jag att testa denna som är en lite lättare variant! Även om oljan passar alla hudtyper, så vill jag nästan säga att den passar mer åt torr hud som behöver lite extra vård. (Alltså hud som saknar lipider, inte uttorkad hud som saknar vatten) Och jag ser många med “mognare” hy som verkar gå väldigt bra ihop med arganolja och kaktusolja tillskillnad från oss som har det lite mer besvärligt med akne och täppta porer. Den ersätter inte ditt hyaluronsyre-serum, men kan vara i liknelse av en lyxig och vårdande oljebooster.

Iom att det är en torr olja, så vill jag ändå tillägga att personer med fet hy kan finna den av intresse. Men den kanske är en aning dyr jämför med nyponfröolja, som har liknande egenskaper, men inte alla tål den. Och både kaktus- och arganolja funkar annars väldigt bra för känslig hy. Dock vill jag inte påstå att den kan hjälpa akne, speciellt om aknen är hormonell. Och jag tycker personligen att nyponfröolja är bättre mot pigmentering.

I slutändan är olja så individuell och ibland kan det ta flera veckor innan huden anpassar sig. Hela oljans fettsyrestruktur måste liksom gå ihop med ens egen som ett pussel, och det är inte alltid den gör det. Sedan tycker jag att hur och vart oljan utvins kan spela roll. Loelles kaktusfikonolja kommer från Marocko, medan La Bella Figuras kommer från Tunisien. Båda har ett högt pris på den 100%:iga oljan. Men det kan vara något i åtanke när man testar sig fram.

Dessutom, fortsätter kaktusfikonoljan att växa i popularitet, så kommer man, som man redan sett med arganoljan, att se ett prisdropp i en snar framtid. Vilket kommer göra oljans dyrbarheter mer tillgänglig till allas plånböcker! Till skillnad från arganolja som endast gror i Marocko, så växer kaktusfikon på flera platser om i världen.

Återförsäljare
Loelle | NaturligtSnygg Webshop | Softskin

*PR gåva av Loelle

Har du testat kaktusfikonolja?
Berätta i kommentarerna nedför!


Loelle Face Oil De Luxe Barbary Fig Seed Oil Argan Oil

[ENGLISH]

Loelle | FACE OIL DE LUXE 30ml*

An oil that has been a majorly hyped in recent times thanks to luxury brands like La Bella Figura, is the cactus fig seed oil, also known as “Barbary Fig Seed Oil” and “Prickly Pear Seed Oil”. You can sometimes find the fruit at Lidl if you want a taste. It’s a sweet but rather difficult fruit to eat, not just because of the little cactus needles, but because there are more seeds in the fruit than actual pulp; the seeds are large and stone-hard. Even though a fruit carries a lot of seeds, it requires 1 ton of fruit to get 1 kg of oil, and hence the high price.

It has been quite difficult to get pure cactus fig seed oil here in Sweden without having to pay high shipping charges (+duty). But finally, Loelle has taken home and introduced the oil to the Swedish market! Loelle came out earlier this year with three organic products in the theme: pure Barbary fig seed oil, a facial oil with argan oil, and a hair oil. And all products come in a luxurious gold bottle to match the gold inside! + A nice bonus is also that by buying products from Loelle you are supporting work for women in Morocco!

The Face Oil

The one I’ve been testing out is the facial oil that combines Morocco’s liquid gold (argan oil) with barbary fig seed oil. Exactly how much cactus oil is mixed in is unknown, but it can be anywhere between 10-50%, I guess.

The oil sinks in slightly faster than plain pure argan oil and is somewhat more liquid in the consistency. It has a distinctive scent, but nothing left after application. The argan oil has a small tendency to sink as well as remain on the surface, but because of the small molecular structure of the cactus oil, it helps to minimize the effect of this.

The cactus fig seed oil has a higher linoleic acid value than, for example, argan oil, and therefore can fit even better with oily and/or problematic skin; as oily and acneic skin types has shown to have lower levels of linoleic acid in their sebum and could, therefore, contribute to a more balanced sebum production. The actual comedogenic value of this oil is 0, and should not clog any pores and fit sensitive skin – but reactions to different ingredients are still individual. It should be recalled that oil compositions are more than just their oleic and linoleic acid values, but can be used as guidance!High In Vitamin E (but not more than argan oil)

Nevertheless, the cactus fig oil is mainly marketed for more mature and sun damaged skin and said to help with pigmentation and wrinkles. Exactly what in the oil will help with pigmentation is a little unclear as it does not contain any large amounts of vitamin A or C that are commonly used for these purposes? Other things could be said for the fruit and its shell.
The oil is reputed to have more vitamin E than argan oil, or at least have a high degree of the antioxidant, which can help with various skin problems and possibly make the oil more sustainable.

I say “rumored” though, as most of the studies I have been able to find show that argan oil contains about <600mg kg or more, while a recent study from 2014 states that prickly pear seed oil has only about <400mg/kg (rounded down). Where other bloggers got their facts is uncertain. I have neither seen Loelle nor La Bella Figura seem to boast such an assertion on individual product’s pages, more than that the oil is rich in vitamin E, which is true. But there is no evidence that the seed oil would have as much as 1000mg/kg or even more than argan oil.

“In contrast, the oil extracted from the fruit’s seeds has a low content in vitamin E: 0.403 g/kg, mostly γ-tocopherol (0.330 g/kg). Such an amount is very low compared to argan oil content (7.6 to 8.6 g/kg)” – Molecules 19(9): 14879-14901. doi:10.3390/molecules190914879

There’s an informative page about barbary fig seed oil that references and mentions the same paper. But other than that I have not been able to find another study that supports the other statements, more than blog posts without pointing to any references. I’m happy to receive studies to the contrary though! 

What I can imagine happened, is that people misread about the fruit oil or even the essential oil from the fruit’s pulp, especially the peel, contains up to 17.6 g/kg of alpha-tocopherol, while the essential oil from the fruit pulp is rich in delta-tocopherol with 4.220 g/kg. But most facial oils are actually called seed oil, and then the claim of more vitamin E than argan oil is not correctThe study contains all of this information, search for “3.3. Vitamins”.

But we can at least find that both (seed) oils are rich in vitamin E, especially gamma-tocopherol, which is terribly good for balancing hormones when taken internally, and which also has anti-inflammatory properties.


Loelle Face Oil De Luxe Barbary Fig Seed Oil Argan Oil

My Experience

A few years ago I had bought a cheap bottle of pure barbary fig seed oil that I tested for a short period of time. I was primarily interested in the properties that the oil would be good for acne. And, to the extent that this oil was put on the pedestal, I was a little disappointed, but mostly blamed the price. It felt like any other oil. Now the contents of this bottle are not pure cactus oil and so that the base is argan oil can have something to do with me feeling the similar effects that I have with argan oil.

If you’ve followed me a long time, you know that I do love argan oil, but at the same time, we have a small love-hate relationship when it comes to applying it on the face. During winter it’s the best oil for hydration and protection, but during the rest of the year, the majority of use goes to the eyes and hair. Although argan oil is claimed to not clog any pores, it usually feels best on skin that has no pores on me.

My husband, who has drier skin than me, likes it a little better. And according to him, his skin seemed to have flaked less this winter. And, as I said, I think this is a wonderful winter oil! I have mostly used it mixed with my night cream. Not that it’s too heavy for daytime as it drops in relatively quickly, but more so it leaves the skin … A little hard to explain … My skin has just been more comfortable using it at night simply, and I do not question it. But the more and closer we got to the summer and heat, this face oil has felt less okay on my skin. And I’ve been turning to my lighter favorites, such as jojoba and rosehip oil, but also squalane.

Packaging

This bottle needs a mention! The Face Oil De Luxe comes in a crispy golden bottle with a pump-pipette. This will definitely be reused! My only con is that the pipette feels a little witty and does not reach all the way down the bottle, but stops at half way down. However, the rest of the oil is easily used up by turning (open bottle) upside down and taking it with your finger instead.Conclusion

If you feel like pure fig seed oil is a little bit out of your budget and have a good relationship with argan oil, I recommend testing this one out as it’s a slightly less greasy alternative! Even though the oil fits all skin types, I almost want to say that it’s more for drier skin that needs some extra care. (Thus, skin that lacks lipids, no dehydrated skin that lacks water) And I see many with “mature” skin who seem to go very well together with argan oil and cactus oil, in contrast to us who have a bit more troubled skin and prone to clogged pores. It does not replace your hyaluronic acid serum but may resemble a luxurious and caring oil booster for winter.

Because it’s a dry oil, I would like to add that people with oily skin can find it of interest. But it may be a bit pricey compared to rosehip seed oil, which has similar characteristics, but not all tolerate it. And both cactus and argan oil work very well for sensitive skin. However, I do not want to say it can help acne, especially if the acne is hormonal. And I personally think that rosehip oil is better at treating pigmentation.

In the end, oil is so individual and sometimes it may take several weeks before the skin adjusts. The whole oil’s fatty acid structure has to go together with one’s own like a puzzle, and it’s not always it does. Then I find that how and where the oil is extracted can play a role. Loelle’s cactus oil comes from Morocco, while La Bella Figuras comes from Tunisia. Both have a high price on the 100% pure oil. But there’s something to keep in mind when testing out.

In addition, barbary fig seed oil may continue to grow in popularity, so you will see a price drop in the near future, as we’ve already seen with argan oil. Which will make the oil more accessible to everyone’s wallets! Unlike argan oil, which only grows in Morocco, the prickly pear fruit grows in several places around the world!

As of right now, Loelle’s products are only sold in Sweden

*Product was gifted by Loelle.

Have you tried prickly pear seed oil?
Tell me your thoughts in the comments below!